Diensten

VOConsultancy helpt bij preventie, detectie en onderzoek van onregelmatigheden en fraude

Detectie

Bedrijven

Fraude of integriteitschending heeft een grote impact op het bedrijf. Daarom wilt u een vermoeden hiervan discreet, secuur en onafhankelijk onderzocht hebben door een bedrijfsrecherche. Wij hebben jarenlange ervaring in fraudeonderzoek. Verschillende onderzoeksmiddelen zetten wij in om de waarheid vast te stellen. Onze rapportage kunt u als bewijslast inzetten in een rechtszaak.

Lees meer over detectie

Particulieren

In de privésfeer komen situaties voor waarbij onpartijdig onderzoek door een privédetective gewenst is. Dit zijn vaak hele gevoelige kwesties, waarbij een hoop emoties om de hoek komen kijken. Wij behandelen uw verzoek zeer discreet en helpen u de waarheid boven water te krijgen. U kunt ons verslag en bewijzen gebruiken in een rechtszaak.

Lees meer over diensten voor particulieren

"Wij zijn altijd op zoek naar de beste oplossing voor u. Een onderzoek of advies geheel toegesneden op uw bedrijf of persoonlijke situatie."

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wilt u de risico’s op fraude of integriteitschending in kaart brengen en maatregelen nemen. Een ervaren en onafhankelijk adviseur kan geheel blanco, zonder gekleurde bril, de bedrijfsvoering onderzoeken op risico’s en u adviseren. Ook helpen wij u de maatregelen implementeren. Het screenen van personeel is een onmisbaar onderdeel bij preventie. Natuurlijk wilt u weten wie u in huis haalt. Deze pre-employment screening voeren wij voor u uit. Wij adviseren om ook het personeel dat al in dienst is met regelmaat te screenen. Ook dit kunnen wij zeer vertrouwelijk voor u doen.

Lees meer over preventie

Training

Fraudebestrijding begint bij goed opgeleid personeel. Uw medewerkers voeren dagelijks de werkzaamheden uit. Zij hebben contact met de klanten en met elkaar. Zij kunnen als eerste onregelmatigheden signaleren. Maar dan moeten zij wel weten waar ze op moeten letten. En, weten hoe ze moeten handelen. Wij trainen uw personeel op het herkennen van fraudesignalen en de opvolging daarvan.

Lees meer over training

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek Dit eerste gesprek is kosteloos. Informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld